Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor mij. Ik wil u dan ook laten weten dat de nieuwe Wet AVG, Algemene Verordering Gegevensbescherming mijn aandacht heeft en blijft houden. De maatregelen zijn genomen om per 25 mei 2018 te handelen volgens deze wet.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens “Seniorenadvies Mariëlle Wouters”
van u verzamelt en hoe die gegevens worden gebruikt.

Seniorenadvies Mariëlle Wouters biedt een aantal diensten aan om u verder te helpen,
zoals het op orde houden van uw administratie, financiën, belastingaangifte, zorgvragen, aanvragen etc.

Gegevens worden verzameld en bewaard om effectief te kunnen werken en voor u de juiste handelingen te kunnen verrichten.
Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met uw toestemming of indien nodig om een handeling of dienst te kunnen voltooien.

Degene van wie ik de gegevens verwerk heeft recht op inzage, correctie, verwijderen of overdracht van gegevens.
Toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Indien nodig worden gegevens gedeeld met de Belastingdienst, de notaris, CIZ, de gemeente.
Dit zal veelal in overleg met u zijn en hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten gesloten die binnen de AVG passen.