Levenseinde

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw wensen rondom
de laatste levensfase en sterven vast te leggen.

Vastleggen van wensen
Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil
vastleggen voor zijn/haar uitvaart.
Hiermee wordt praktische informatie achtergelaten voor uw nabestaanden
over onder andere uw uitvaartwensen, waar uw papieren te vinden zijn,
of er een testament, codicil of legaat is opgesteld.

Wilsverklaring
Een wilsverklaring is een document, waarin u aangeeft, wat er moet gebeuren op medisch vlak
wanneer u dit zelf niet meer kenbaar kan maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de NVVE
de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde.

Leventestament
Het levenstestament is een document waarin vastgelegd wordt, hoe en door wie uw zaken behartigd
worden in geval van wilsonbekwaamheid.

Testament
Het testament is bedoeld om uw nalatenschap te regelen. Dit document wordt opgemaakt bij een notaris.
Is er geen testament, dan wordt de nalatenschap door de wet geregeld in het erfrecht.
Het erfrecht kent standaardregels over wie de erfgenamen zijn.

Ook al denken we niet graag na over de dood, toch heeft waarschijnlijk iedereen wel ideeën voor zijn eigen uitvaart.

Samen met u kan ik uw wensen rondom de laatste levensfase vrijblijvend en gemakkelijk vastleggen.
Dat is zowel voor u als voor uw nabestaanden een prettig idee. Het uitvoeren van uw wensen is voor de
nabestaanden een eerste stap in het verwerken van het verlies.
Zo kunnen zij een afscheid organiseren in lijn met uw leven en persoonlijke wensen.

Wilt u meer weten informeer vrijblijvend.